top of page

כתבי עת ומוספי תרבות

״שערים לבוא״ | תערוכת יחיד, עיצוב גרפי

עמודי שער של ירחוני התרבות במועצה האזורית עמק חפר | הדפסת צבע על קנבס, 50 *70 סמ | במרכז הקהילתי האזורי עמק חפר, 2013


מזה 14 שנה אני מעצבת את ירחוני התרבות של המועצה האזורית עמק חפר. בשנת 2013 הוזמנתי להציג במועצה תערוכת יחיד המבוססת על שערי הירחונים לאורך השנים.


"עיר שתהיה, ניחוחות רבים, המוני קולות שאליה נשמו ובידִי השיר הפשוט, שעלה בשעריה לעד לשמור שלוות נפשי, למצוא אוהב שאבד, לרקום חלום חרישי" מתוך: שערים לבוא | מילים: עידית חכמוביץ' כשקבלתי לידי את עיצובם של עלוני התרבות של המרכז הקהילתי המביאים לכל בית מדי חודש מידע אודות ארועי התרבות בעמק, נתתי את עיני בשער. הרגשתי שאני מקבלת לידי אוצר, חלום - הזדמנות לפתוח שערים: לתרבות היהודית-הישראלית, לחגיה, זמניה, אווירתה. לפתוח שערים לעומק, למחשבה, לטקסטים, לרעיונות - בקלות, לא בכובד. בצבעוניות נעימה - בעיצוב עכשווי - אבל גם עם נגיעה קטנה של יופי ועושר ועומק תרבותי משלנו. משהו קטן לפתוח איתו את החודש, לצאת איתו לדרך, להיכנס דרכו לאווירה-לעונה-לחג-לזיכרון, להתענג על מילים עבריות שיופיין הוא יופי ויזואלי מוחשי בעיניי, על תמימות ארצישראלית ועל חכמה יהודית. דרך השער מנסה לגעת בעדינות באנשי העמק - כל מיני אנשים - שונים בדעות, בגילאים, באמונות, בעיסוקים. חילוניים, דתיים, מסורתיים. מושבניקים, קיבוצניקים, יישובניקים. ותיקים וצעירים. עם ישראל. את כולם משתדלת לפגוש עוד בשער - קצת לפני שנפגש כולנו פנים אל פנים באירועים ובהצגות ובהרצאות של המרכז הקהילתי. שער שאולי מתוכו נצא כולנו קהילה אחת.

לאה מרמורשטיין-ירחי, (מתוך טקסט המבוא לתערוכה)
 

מצ״ב רוח | מוסף תרבות רבעוני


Comments


bottom of page