top of page

כיסויי חלות לשבת, לחג ולמועדים (מיוחדים!)

הדפסת טקסטיל בטכנולוגיה ישראלית ייחודית, בדים משובחים ומהודרים ובטנה.

גלריית החיים האמיתיים    ...ותודה שטרחתם לצלם ולשלוח אלי! זה כה משמח!