top of page

כיסויי חלות לשבת, לחג ולמועדים (מיוחדים!)

הדפסת טקסטיל בטכנולוגיה ישראלית ייחודית, בדים משובחים ומהודרים ובטנה.

גלריית החיים האמיתיים    ...ותודה שטרחתם לצלם ולשלוח אלי! זה כה משמח!   

bottom of page