top of page

שלכם תמיד, חנהל׳ה


ספר זיכרון לחנהל׳ה פרנקל, קיבוץ גבעת חיים איחוד

בהוצאת הקיבוץ והמשפחה | 2005 | זוכה פרס חתך הזהב בקטגוריית ספרי זכרון |bottom of page