top of page

שלטי שורשים והנצחה

למשפחות בוני כפר הרא״ה, ולאתרים היסטוריים בכפר


פרויקט קהילתי, כאן בכפר הרא״ה, שמתחיל להתפשט כבר גם למושבים נוספים בע״ה. זכות מהאגדות לשבת עם ותיקי הכפר והילדים הראשונים בו, או עם ילדיהם. כאלה שהמשיכו לחיות כאן, וכאלה שעזבו זה מכבר. זכות מהאגדות לגעת בתמונות הישנות, לצלם אותן, לשמוע סיפורים, לבלוש אחרי מסמכים נושנים, לצלול לזכרונות של אחרים, להתאהב איתם, להצטער איתם, לכעוס איתם, להתפייס איתם. לטייל בין מילים, לבחור את הנכונות ביותר. להרגיש באוויר את ה״נצח״ שב״הנצחה״. את יראת הכבוד. לגעת ברצון להקיף במילים ספורות את כל מה שהיה, את כל מי שהיו היקרים להם. ברצון להעביר זכרון, וטעם, וריח ואהבה לדורות הבאים... להתפלל איתם שזה יעבוד. שכל מי שיעבור ליד הבית הזה יוכל לקחת איתו משהו ממה שהיו האנשים ההם. משהו מהבית ההוא. מהמשפחה ההיא. בכפר שהיה אז, בארץ שהיתה אז.

התרגשות גדולה וכיף גדול - כשהשלטים מתחילים לצוץ ברחבי הכפר.


שלטי הנצחה למשפחות ותיקים כפר הרא״ה

על עריכת התוכן, העיצוב הגרפי וההפקה: לאה מרמורשטיין ירחי

על ההדפסה האמנותית והמשובחת ועל המסירות והסבלנות והלב והחתירה להגיע לתוצאות הטובות ביותר - ורה ודפנה ״אריחים״ שבירושלים

על הפרזול המדוייק, בדיוק בדיוק כמו שחלמנו! בנחת ובדיוק ובהקשבה - שמעון כהן - שיבר מקבוץ משמר השרון שכננו.

מוסיפה תודה להדס פישמן חברתי הנמרצת - אשר על ההפקה עד לא מזמן.
דוגמאות תכנים - שלטי משפחות כפר הרא״ה


שלטי אתרים היסטוריים ומורשת - כפר הרא״ה על החזון והחתירה להגשמתו, על איסוף ועריכת התכנים: חגית וצבי מליק, גדעון וגלילה קלאר, צביקי אייגנר, עדינה דרמר

על העיצוב הגרפי: לאה מרמורשטיין ירחי

על הפקת השלטים, הדפסה ופרזול: סטודיו עבריכל השלטים - תכנים - ב״דרך תורה ועבודה״ כפר הרא״ה
שלטי הנצחה למשפחות ותיקים מושב חיבת ציון


על עריכת התכנים, העיצוב הגרפי וההפקה: לאה מרמורשטיין ירחי

על ההדפסה האמנותית והמשובחת ועל המסירות והסבלנות והלב והחתירה להגיע לתוצאות הטובות ביותר - ורה ודפנה ״אריחים״ שבירושלים

על הפרזול המדוייק, בדיוק בדיוק כמו שחלמנו! בנחת ובדיוק ובהקשבה - שמעון כהן - שיבר מקבוץ משמר השרון שכננו.

על הארגון המתוקתק, על ההתלהבות, על החזון: צביה זיסהולץ, לנה בר מאיר וועד חיבת ציון!
דוגמאות תכנים - שלטי משפחות חיבת ציון

שלטי הנצחה למשפחות ותיקים נחלים

על עריכת התוכן, העיצוב הגרפי וההפקה: לאה מרמורשטיין ירחי

על ההדפסה האמנותית והמשובחת ועל המסירות והסבלנות והלב והחתירה להגיע לתוצאות הטובות ביותר - ורה ודפנה ״אריחים״ שבירושלים

על הפרזול המדוייק, בדיוק בדיוק כמו שחלמנו! בנחת ובדיוק ובהקשבה - שמעון כהן - שיבר מקבוץ משמר השרון שכננו.
דוגמאות תכנים - שלטי משפחות מושב נחלים

Comments


bottom of page