top of page

אדריכלות | וינוגרד-כרמי

2009


סיכום פעילות משרד האדריכליות ליאורה וינוגרד ז״ל ותמר כרמי, שעבודותיהן היו לחלק מנכסי התרבות והנופים האורבניים הישראליים, ובין לקוחותיהן נציין את כנסת ישראל, עיריית ירושלים, יד ושם ועוד.

אלבום בן למעלה מ-250 עמודים, בו מוצגים תהליכי העבודה המקוריים היחודיים לאדריכליות, תרשימים, סקיצות תכנון וצילומים, לצד האני מאמין העיצובי שלהן.

הפקת דפוס: פולק הפקות בע״מ


Comments


bottom of page