top of page

סידור ימין אורד

אליך אקרא יה | סידור תפילה ערוך, מעוצב ומותאם לבני נוער עולים | כפר הנוער הדתי ימין אורד

2020

הפקת דפוס: פסיפס, אלי קורקוס


סידור מותאם לנוער עולה בכפר הנוער ימין אורד שבכרמל, שאינו שולט בעברית וכל שכן בשפת התפילה.

כפר הנוער פועל על פי תפיסת החינוך היחודית ״דרך כפר״, והאתגר העיצובי היה לעצב ולהפיק סידור ״אמיתי״ שייכבד את הנוער הבוגר המשתמש בו, שלא ייראה כמו סידור לילדים קטנים מצד אחד, ומצד שני - שיותאם ליכולות השפה והתרבות של החניכים.

גם כאן נתתי תשומת לב עיצובית רבה לפרטים הקטנים מתוך רצון להגיש לחניכים סידור שנראה כמו סידור מסורתי ״רגיל״ - הכריכה הכהה, הטבעת הנחושת, האופן המסורתי של טיפוגרפיה המקובל בעולם הוצאות הספרים המסורתי. רציתי שהחניכים לא יתביישו לאחוז בידיהם סידור שונה, מותאם. שככל שניתן יידמה הסידור הזה לכל אחיו על מדף הספרים בבית הכנסת.

עם זאת, הקפדתי על עיצוב עכשווי עדכני, עיצוב המשרת את התכנים שנערכו מתוך הכרות מעמיקה עם עולם החניכים העולים, וכוללים בנוסף לטקסט המסורתי המקוצר גם פירושים מעולמם של החניכים, סיפורים מהמסורות שלהם, מקום ומרחב להתעמקות, לפתיחת לב לכוונה אישית, תוך התחשבות בקשיי שפה ובקושי שבהחשפות לתרבות שונה והנגשת תכנים באופן מותאם, רגיש ומכבד.

את שמו של הסידור המיוחד הזה הצעתי מתוך מודעות לכך שהמילים האלה מוכרות לחניכים הצעירים בעיקר מתוך שירו של עומר אדם, זמר אהוב עליהם, ובזכות זה ייווצר כבר חיבור חיובי.Comments


bottom of page