top of page

ימים של מזל

סיפור חייה של מזל אדרעי | 2013ספר חיים מאת עדי נחשון, שהושקעה בו עבודה רבה במחקר ובאיסוף חומרים. עיצוב הספר כלל ימי צילום עם גיבורת הספר בצפת עיר ילדותה. ליווינו את מזל אל מחוזות ילדותה ובחרותה וצילמנו צילומי אווירה ואתרים. לצורך עיצוב הספר, כדי להביא מאווירת צפת של אז, סרקנו פיסות בד, אריחי רצפה, מפיות סרוגות, רקמות - הכל אותנטי, מביתה ומבית הוריה של מזל. בכל המרקמים והצבעים האלה השתמשתי בעיצוב הספר. בעיצוב ספרי משפחה וזכרון אני אוהבת להשתמש בחומרים אותנטיים כדי להשיג חיבור לאופי הדמויות, מקומן ומורשתן המשפחתית.
 

מתוך הספר | לדפדוף

Komentar


bottom of page