top of page

יום העצמאות בכפר הרא״ה

עשרים ושתיים שנה (אמאאא! ותודה לה׳!) אני מעצבת את ״תוכניית יום העצמאות״ בכפר שלנו. חגיגות יום העצמאות בכפר הן מוסד בפני עצמו, מסורת שגאוות כל בני הכפר עליה. החל משנת תשי״ב (1952) התמסדו החגיגות וקבלו את צורתן, שבגדול מלווה אותנו עד היום. איך שמסתיים שביעי של פסח, פורצות פה הכנות קדחתניות, איש בל ייעדר! מתינוק ועד זקן. כולם נוטלים חלק, עד התקדש החג. את כל הסיפור הזה מלווה ״התוכניה״ ובה לו״ז מערב יום הזכרון ועד יום העצמאות (כמעט 70 שנה מלווה אותנו השורה האגדית ״19:30 - הפסקת עבודה והנפת דגלים״, וזה לא עומד להיפסק כנראה). בעמוד האחורי של התוכניה, שותף לי ״החבר״ גדעון קלאר, שכותב את ״בפרוס החג״ - סיכום שנה ורוח הזמן בארץ ובכפר, ברכות ואיחולים. (יש כאן תיעוד היסטורי נחמד למה שעבר על כולנו כקהילה בשנים האלה).

אני הקטנה ממשיכה מסורת מכובדת, ומשתדלת לעצב ברוח הימים, ברוח חלוצית וחגיגית ולהביא מן הקדושה ומן השמחה שבחג הזה. (חבריי ל״תחום״ יזהו את כניסת הדפוס הדיגיטלי, וייזכרו בימים שבהם התקמצנו על ״לוחות״ ועיצבנו בצבע אחד.... שיהיה כחול, אבל!) הפקת הדפוס: בועז פולק (פולק הפקות בע״מ), גם הוא מאותו הכפר...


Comments


bottom of page