top of page

אסתי | ספר זכרון

2007


ספר זכרון לאסתי דרורי ז״ל, בהוצאת המשפחה

עריכת תוכן, איסוף חומרים, צילום ועיצוב: לאה מרמורשטיין-ירחי

קונספט תוכני-עיצובי המחלק את הספר לשבעה. בכל אחד מימי השבעה על אסתי, כתב לה חבר המשפחה, החידונאי דן חמיצר, מכתב. כל מכתב הפך לשער פנימי המחלק את תכני הספר על פי נושאים. עיצוב הספר כלל צילומים בתוך ביתה של אסתי, של פריימים על פינות שאהבה וטיפחה ושסמלו פן מאישיותה.

| זכה במקום הראשון בקטגורית ספרי זכרון ב״חתך הזהב״ |
מתוך הספר | לדפדוף

Comentários


bottom of page